واگذاری معدن مس عینک

 

  بالاخره معدن مس عینک لوگر به کمپنی ام سی سی چین واگذار شد.

این هم ادرس سایت این شرکت

 

کشفیات جدید ذخاير نفت و گاز در شمال افغانستان 18 برابر شد.( مرضيه عديل در کابل-منبع بی بی سی)

 

پرچم افغانستان و نشان موسسه تحقيقات زمين شناسی آمريکا وزير معادن و صنايع افغانستان گفت که کشف اين ذخاير نتيجه يک و نيم سال تحقيق مشترک کارشناسان افغان و آمريکايی است مقامات در افغانستان از کشف ذخاير بزرگ نفت و گاز در شمال اين کشور خبر داده اند.

مسئولان وزارت معادن و صنايع افغانستان و يک شرکت تحقيقات زمين شناسی آمريکا اعلام کرده اند که مقدار اين مواد به ۴۴۴ ميليارد متر مکعب گاز وبيش از يک و نيم ميليارد بشکه نفت می رسد که در حوزه های آمو و مرز ميان افغانستان و تاجيکستان قرار دارد.

محمد صديق ايشان، وزير معادن و صنايع افغانستان گفت که کشف اين ذخاير نتيجه يک و نيم سال تحقيق مشترک کارشناسان افغان و آمريکايی است.

او گفت تحقيقات مشابه به منظور يافتن ذخاير جديد نفت در ساير ولايات از جمله هرات، فراه، جوزجان و بدخشان نيز آغاز شده است.مقامات وزارت معادن و صنايع افغانستان می گويند کشف اين ذخاير سبب تشويق سرمايه گذاران خارجی و داخلی در اين زمينه شده و تاکنون بيش از دو صد شرکت برای کار روی اين پروژه به وزارت معادن و صنايع افغانستان درخواست داده اند.

گفته می شود ذخاير تازه کشف شده، کاملا دست ناخورده است.

ذخايری بيش از پيشبينی

بر اساس گزارش مرکز تحقيقات زمين شناسی آمريکا، علاوه بر حدود ۵۰۰ ميليارد متر مکعب گاز طبيعی و ۱.۵ ميليارد بشکه نفت که در ارزيابی جديد به آن اشاره شده، گاز مايعی به ميزان متوسط ۵۶۲ ميليون بشکه بايد در اين منطقه وجود داشته باشد.

براساس اين برآوردهای جديد، ذخاير انرژی افغانستان حدود ۱۸ برابر چيزی است که قبلا پيش بينی می شد.اين در حالی است که افغانستان در حال حاضر اغلب انرژی خود از جمله برق را از خارج وارد می کند.بدين ترتيب احتمال دارد که کشف جديد شرکتهای استخراج نفت و گاز را به سوی افغانستان بکشاند.بيشتر منابع بالقوه نفت افغانستان و کليه منابع شناخته شده نفت و گاز طبيعی اين کشور در شمال و بين دو حوزه آمو دريا در غرب و حوزه افغانستان- تاجيکستان در شرق قرار گرفته است.

اغلب نفت خام کشف نشده در حوزه دوم در مرز اين دو کشور و اغلب گاز طبيعی در حوزه آمودريا موقعيت دارد.

فقط ’سيصد هزار’ بشکه در روز

اما وجود چنين ذخايری می تواند چه اهميتی از نظر تأمين منابع انرژی برای افغانستان داشته باشد در مقايسه با ذخاير منابع نفت و گاز در جهان چه جايگاهی می توان برای آن قايل شد.

دکتر منوچهر تکين، مرکز مطالعات جهانی انرژی در لندن در اين باره می گويد:" اگر نتايج اين تحقيقات تأييد و عملاً اقدام به استخراج اين منابع شود، افغانستان می تواند توليد نفتی به ميزان حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز داشته باشد، که در اين صورت ميتواند بخش مهمی از نيازهای داخلی اين کشور را تأمين کند".

مرکز تحقيقات زمين شناسی آمريکا که با وزرات صنايع و معادن افغانستان اين تحقيقات مشترک را انجام داده معتقد است که ارزيابيها بر اساس يک مطالعه همه جانبه و با توجه به بررسيهای گذشته در مورد ابعاد منابع نفت و گاز در افغانستان انجام شده است.به گفته اين مرکز، منطقه ای به وسعت ۸۶ هزار کيلومتر مربع شامل اين تحقيقات بوده است

افغانستان از نظر معادن و ذخاير زيرزمينی، کشوری نسبتا غنی محسوب می شود که ذخاير آن عمدتا دست نخورده باقی مانده است.

بخشی از گاز طبيعی موجود در اين کشور، در دههای گذشته، به شوروی سابق صادر می شد.

 

 

استخراج لاجورد و سنگهای قیمتی

 

کار استخراج فنی لا جورد معادن کران و منجان ولایت بدخشان تاسه ماه دیگر توسط سکتور خصوصی اغاز می گردد.لاجورد از جمله احجار نیمه قیمتی ایست که از ان برای مسایل تزئینی مثل تزئین اثار ، خانه ها ، قصرها ، اجناس قیمتی و نگین زیورات ، استفاده میشود .به گفته مقامات وزارت معادن ، از درک استخراج لاجورد معادن کران و منجان که از جمله بهترین لاجورد دنیاست ، سالانه ملیون ها دالر عاید دولت افغانستان میشود .قراراست از جمله شش کمپنی خصوصی شرکت کننده در دواطلبی ، یکی ان ازسوی دولت برای استخراج لاجورد این معادن بزودی انتخاب شود .دولت در حالی کار استخراج لاجورد معادن کران و منجان را به دواطلبی سکتور خصوصی می سپارد که سالانه حدود دوصد و بیست تن لاجورد این معادن ازسوی سلاح بدستان محلی استخراج و بدون انکه به دولت نفعی برسد ، به پاکستان قاچاق میشود .دیپلوم انجنیر خوژمند علومی سخنگوی وزارت معادن در مصاحبه با خبرنگار اژآنس باختر گفت، پرو پوزل کمپنی های شرکت کننده در داوطلبی تکمیل شده و قراراست تا سه ماه دیگر کمپنی ایکه برنده میشود ، با وسایل تخنیکی دست داشته اش ، استخراج لاجورد معادن کران و منجان را تحت نظر انجنیران ما اغاز کند. سخنگوی وزارت معادن علاوه کرد : بعداز انکه یکی از کمپنی ها در این داوطلبی برنده شد، موضوع استخراج سالانه لاجورد این معادن را با کمپنی مذکور درمیان می گذاریم .موصوف افزود: نظر به پالیسی ما کمپنی ایکه استخراج لاجورد این معادن را بدوش میگیرد ، با ید سالانه دوصد تن لاجورد را استخراج و در بدل ان ، پانزده در صد تکس به دولت بپردازد .سخنگوی وزارت معادن میگوید لاجوردیکه قرار است توسط یکی از کمپنی های داوطلب استخراج شود ، ابتدا جهت سورت بندی ، قیمت گذاری وطی نمودن مراحل قانونی ، به مرکز ی که دراین زمینه توسط متشبثین خصوصی در کابل ایجاد شده است ،انتقال می یابد، بعدا" این لاجورد را تجار از نزد کمپنی استخراج کننده خریداری کرده و بنام لاجورد افغانستان در بازار های جهانی بفروش می رسانند .لاجورد از نگاه کیفیت درده سورت تقسیم بندی میشود که هر سورت از نگاه کیفی و مادی تفاوت های فراوانی دارد به گفته متخصصین معادن ، بهترین لاجورد انست که مواد اجنبی را در خود نداشته و دارای رنگ خوب ، شفاف و بدون درز ، جغز و حباب باشد .به گفته انجنیر علومی ، در بازار های جهانی یک کیلوگرام لاجورد سورت اول تا دهم، از دو هزار دالر تا یکصدو پنجاه دالر به فروش می رسد .سخنگوی وزارت معادن ، لاجورد کران و منجان افغانستان را با کیفیت ترین و بهترین لاجورد جهان دانست. وی گفت : بهترین معادن لاجوردی که جهان با ان اشنایی دارند ، در امریکایی جنوبی است ولی لاجورد ما بالاتر از لاجورد امریکای جنوبی است .به گفته سخنگوی وزارت معادن ، لاجورد افغانستان حتی در قسمت های تزئینی تابوت های فراعنه مصر نیز دیده شده است .علومی می گوید : مقدار لاجورد معادن کران و منجان تا بحال مشخص نشده است ولی دولت می تواند با استخراج لاجورد این معادن ، سالیان متمادی پول گزافی بدست اورد .مقامات وزارت معادن به این باوراند که استخراج فنی لاجورد کران و منجان علاوه از اینکه سالانه ملیونها دالر را به دولت عاید می کند ، از استخراج و قاچاق ان به پاکستان نیز می کاهد .سخنگوی وزارت معادن می گوید ، در حال حاضر ، سلاح بدستان محلی شب هنگام لاجورد این معادن را استخراج و از طریق چترال پاکستان که با ولایت بدخشان افغانستان هم سرحد است ، به مالگه مندوی پشاور انتقال می دهند، سپس تجار این لاجورد را با پول ناچیزی خریداری کرده ، بعداز دادن شانزده در صد تکس به حکومت پاکستان ، بنام لاجورد پاکستان به قیمت گزاف در بازار های جهانی بفروش می رسانند .سخنگوی وزارت معادن ، از مسوولین امنیتی بدخشان انتقاد نموده گفت : مسوولین امنیتی بدخشان در جلو گیری از استخراج و قاچاق لاجوردمعادن کران و منجان ، اقدام شفافی ندارند .این در حالیست که والی بدخشان چندی قبل به خبرنگار اژآنس باختر گفته بود که قوماندانی امنیه انولایت ، دوصد پولیس را جهت حراست از لاجورد معادن کران و منجان درساحه ، مستقر نموده است .معادن لاجورد کران و منجان در دورترین نقطه جنوبی ولایت بدخشان، درمیان کوه ها و دره های پرخم و پیچ ، موقعیت دارد .

 

 

 

   رقابت خارجی برای استخراج معدن مس عينک .(سعيد حقيقی در کابل) مقامات افغان می گويند قرارداد استخراج معدن مس عينک ولايت لوگر اين کشور به مراحل نهايی نزديک شده است. ابراهيم عادل وزير معادن و صنايع افغانستان در يک کنفرانس خبری در کابل گفت کار استخراج معدن مس عينک در ميان ۹ شرکت خارجی به رقابت گذاشته شده و به گفته او در اين رقابت شرکتی پيروز می شود که امکانات بيشتر مالی و فنی در اختيار داشته باشد. به گفته مقامات وزارت معادن وصنايع افغانستان معدن مس عينک نزديک به ۱۳ مليون تن مس دارد که سالانه دوصد ميليون دلار به اين کشور مفاد می رساند.وزارت معادن و صنايع افغانستان می گويد معدن مس عينک لوگر از جمله معادن بزرگ مس جهان است که استخراج آن در غنای اقتصادی افغانستان بسيار موثر است.معدن مس عينک در 3۰ کيلومتری شمال کابل در ولايت لوگر موقيعت دارد که به گفته مسئولان وزارت معادن و صنايع افغانستان به دو بخش مرکزی و غربی تقسيم می شود.وزير معادن و صنايع گفت افزون بر اين دو بخش در قسمت های جوخر ودربند در نزديکی عينک نيز موجوديت مس تخمين شده است. آقای عادل افزود: "در بخش مرکزی معدن عينک ۵ ميليون تن مس از نزديک به ۲۴۰ ميليون تن سنگ موجود استخراج می شود و همچنين از بخش های جوخر ودربند نيز در حدود ۲ ميليون تن مس می تواند استخراج شود."ولی گمان می رود که اين رقم به بيش از ۲۰ ميليون تن هم برسد چرا که به گفته آقای عادل مطالعاتی که در اطراف معدن مس عينک انجام شده نشان می دهد که در مناطق اطراف معدن مس عينک نيز مس وجود دارد. رقابت                                                                                                                                                                                                                                        آن گونه که آقای عادل می گويد استخراج معدن مس عينک به رقابت گذاشته شده و از ميان سی شرکت خارجی درخواست کننده ۹ شرکت به مرحله پايانی اين رقابت رسيده  اين 9 شرکت به کشور های آمريکا ، استراليا، کانادا، روسيه، چين، هند و قزاقستان تعلق دارند. وزير معادن و صنايع افغانستان می گويد در اين رقابت شرکتی برنده می شود که دست کم يک ميليارد دلار سرمايه گذاری کند و از تجربه و تکنولوژی برتری در عرصه استخراج معادن برخوردار هر چند که مراحل نهايی رقابت بر سر معدن مس عينک ممکن است تا سه ماه آينده پايان بيابد ولی سه سال ديگر تا کار عملی استخراج آن وقت لازم دارد. وزير معادن و صنايع افغانستان می گويد پس از استخراج معدن مس عينک بر آورد شده است که تا ۷۰ سال آينده استخراج آن می تواند ادامه داشته باشد. همچنين برآورد شده است که آغاز به کار اين معدن برای بيش از ۴ هزار نفر زمينه کار را فراهم می کند. به باور برخی کارشناسان، افغانستان از نظر وجود معادن استخراج نشده، کشوری غنی محسوب می شود.بسياری از اين کارشناسان بر اين باور هستند که استخراج معادن افغانستان می تواند در تحول اقتصادی آن بيش از زراعت و صنعت نقش داشته باشد!   استفادۀ نادرست از معدن سنگ مرمر هرات مانع از صادرات آن شده است.( احمد قريشى در هرات) متخصصين ،استخراج غیر فنی سنگ مرمر معدن ولايت هرات را مانع صادرات آن به خارج از کشور ميدانند.اما مسوولين معدن با رد اين ادعا ميگويند که شرکت های زیاد خارجی براى خريدارى سنگ مرمراعلام آماده گی کرده اند .به باورمتخصصین -سپردن استخراج این معدن به بخش خصوصی غیر متخصص و ادامه بهره برداری نادرست ،سبب ضایعات بسیار زیاد ورویگردانی خریداران خارجی شده است . انجنير سید اکرم، سابق مدیرپلان وسروی وزارت معادن و صنايع، به آژانس خبرى پژواک اظهارداشت: ((بر اساس تحقیقات انجام شده سنگ مرمر ولسوالى چشت شریف هرات جزء سنگ های ریز دانه وبا استقامت بسیارزیاد و کیفیت عالی است، امااستخراج غیر فنی ،استفاده از مواد انفجاری وانداختن کتله های بزرگ سنگ ازارتفاع بالا به پایین باعث ایجاد شکاف درسنگ شده و باعث انصراف خریداران خارجی میگردد. )) از سنگ مرمراشياى مرغوب و نفيس مانند کاشى براى اعمارمنازل، سرميزى،غورى، چراغ پايه،سگرت دانى و ساير ظروف ظريفه و انتيک ساخته ميشود .همچنان انجنير محمد نعیم نیکزاد ، کارشناس سنگهاى ظريف و قيمتى در هرات با ابراز ناخرسندی ازچگونگی استخراج سنگ مرمردرچشت شريف میگوید:((این سنگ مرمر به دلیل کیفیت بسیار بالا جزء سنگ های صنعتی بشمارمیرود، اما دیده شده است که بخاطر استخراج بیست متر مکعب سنگ ،صد مترمکعب تخریب میشود))وی نبود مدیریت فنی ومسلکی استفاده نادرست از مواد انفجاریه ونبودامکانات ریلی به خاطر انتقال سنگ از معدن به محل مناسب را دلايل عمده درضایع شدن اين نوع سنگ میداند.موصوف علاوه نمود که براساس اصول پذیرفته شده ،هفتاد درصد مصارف وتلاش های اولیه برای تحقیقات جیولوژیکی، عریان سازی وآماده ساختن معدن صورت میگیرد و بقيه مصارف استخراج با استفاده از دستگاه های برش وانتقالات ریلی صورت میگیرد،اما دراینجا برعکس است. استخراج غير فنى ازاين معدن را غلام محمدمدبر، رئیس معادن و صنایع هرات نيز تاييد نموده و میگوید که براساس قرارداد بهره برداری ازمعدن چشت شریف به یک شرکت خصوصی سپرده شده است ،آنها برای استخراج درست ، یک دستگاه برش را نصب کرده اند ودر نظردارند یک دستگاه دیگررا نیز راه اندازی کنند اما نیاز واقعی برای این کار بیش ازپنج دستگاه است.وی ارتفاع زیاد معدن ونبودامکانات انتقالاتی ازجمله ریل را ازجمله دلایل ضایع شدن سنگها میداند.اما محمد نسیم دوست، قرارداد کننده معدن چشت شریف استخراج غیر فنی از این معدن را رد نموده واظهارمیدارد: ((قبل از اینکه معدن به ما اجاره داده شود استخراج به شکل غیرقانونی وبا استفاده ازمواد انفجاری بوده خرابکاری های زیادی شده وضایعات هم بی اندازه بوده است وحتی ما اسناد دراین رابطه داریم)). وی افزود که آنها از پنج ماه بدينسو به استخراج سنگ مرمرآغاز کرده اند و قبل ازآن سنگ مرمرغير فنى استخراج ميشد که دیگراین کارانجام نمیگیرد واستخراج به شکل درست وبا استفاده از دستگاههای برش انجام میگیرد. به گفته موصوف ، شرکت های زیاد خارجی اعلام آماده گی کرده اند تا شیوه وتوانایی آنها را دراستخراج اصولی ودرست سنگ مرمر ببینند وبعدا قرارداد خرید را منعقد نمایند. رئیس معادن و صنایع هرات با وجود نواقص درمعدن ياد شده ابرازاميدوارى نموده و ميگويد که نتایج بدست آمده برای آنها ثابت ساخته است که سنگ مرمر چشت شریف بهترین وبا کیفیت ترین نوع سنگ مرمر درجهان بوده و بخاطرهمین کیفیت بالا یک شرکت تُرکى خواهان خرید پنج ونیم میلیون متر مکعب ازاین نوع سنگ گردیده است ولی هنوز این خرید قطعی نشده است.  به گفته وی نمونه این سنگ به چندین کشورارسال شده است وعلاقمندان زیادی را ازآسیا واروپا به خود جلب نموده است وحتی روز گذشته یک شرکت چینی بنام مکو برای بازدید ونمونه برداری وارد چشت شریف شده است.بنا برمعلومات ارایه شده ازسوی ریاست معادن وصنایع هرات ،با توجه به نتایج ارزیابی های انجام شده درسال ١٣٥٥ وجود چهار نوع سنگ مرمر(سفید،نباتی،ابره وگرانیت ) با کیفیت بالا درچشت شریف به طول نیم کلیومتر وعرض صد متر وظرفیت نه ونیم میلیون متر مکعب تشخیص گردیده .  اما مطالعاتى که اخیرا درآن منطقه صورت گرفته است طول این معدن را اضافه از بیست کیلومتربرآورد نموده است. معدن چشت شريف درحدود ١٨٠ کیلومتری شرق شهرهرات موقعیت دارد. علیرغم استخراج غیرفنی وضایعات زیاد ،بازار داخلی سنگ مرمر چشت شریف درهرات وبعضى ولایات همجوارهمچنان گرم و ارزشمند است تا جاییکه به گفته مسوولين رياست معادن و صنايع، هم اکنون هرمترمربع این سنگ حدود ٢٤٠٠ افغانی بوده درحالی که نوع خارجی آن به کمتر از نصف این قیمت به فروش میرسد هرات ازلحاظ داشتن معادن مختلف ازجمله طلا،برایت ،شیشه ،آهن،مس و... ازجمله ولایات غنی کشور بحساب می آید. اورنیم نیروهای آمریکایی بهره برداری از معادن اورانیوم افغانستان را شدت بخشیده اند. براساس این گزارش نیروهای آمریکایی در اطراف فرودگاه کابل، هلمند و چند منطقه دیگر اورانیوم کشف کرده و فعالیت آنها برای کشف مناطق دیگر و استخراج آن ادامه دارد. گفته می شود اورانیوم افغانستان از مرغوبترین نوع اورانیوم جهان است.    
+ نوشته شده توسط علوی در جمعه ۱۳۸۵/۱۱/۲۰ و ساعت 6:55 |